ng nhập: [?]   esky deutsch vietnam    

fulltext: hoặc | hiện ra sau:

ầy ủ cc loại xe: 191

 ?
 #
tên xe    nm sản xuất tem kĩ thuật Km nguyên bản gi gi trạng thi 
Audi A2 1.4 i 16V
1. Kd: 040672000 155000  69000,-Voln
55 kW (75 PS), 5 cửa, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống chơn ASR, iều hòa iện tử, dù 6x, cửa sổ iện 4x, gương iện, tự ộng chạy, sưởi ghế, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my nghe nhạc, vành c 17"

Audi A4 2.0 TDi
2. Kd: 074002012 11/2018 210000  379000,-Novinka
105 kW (143 PS), combi, automat, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most, tem kĩ thuật ến: 11/2018
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử, dù 10x, cửa sổ iện 4x, gương iện sưởi gương, bluetooth handsfree, ồng hồ iện tử, tay li a nng, tự ộng chạy, bo hiệu tiến lùi, my gạt nước tự ộng, màn hình dẫn ường - nguyên bản Audi, ghế da, sưởi ghế, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my nghe nhạc, vành c 18", gi ể hàng

Audi A4 2.0 TDi PD
3. Kd: 020672008 182000  249000,-Voln
105 kW (143 PS), 4 cửa, 6 số, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử hai chiều, dù 6x, cửa sổ iện 4x, gương iện sưởi gương, ồng hồ iện tử, tay li a nng, bo hiệu tiến lùi, my gạt nước tự ộng, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my nghe nhạc, hệ thống phun nước èn trước, èn BI-XENON, vành c 18"

Audi A6 3.0 TDi TDi S-line
4. Kd: 073002012 6/2019 139000  749000,-Voln
150 kW (204 PS), combi, automat, 4x4, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most, tem kĩ thuật ến: 6/2019
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử hai chiều, dù 10x, cửa số iện trên nc, ghế iện, cửa sổ iện 4x, gương iện sưởi gương, bluetooth handsfree, ồng hồ iện tử, tay li a nng, tự ộng chạy, bo hiệu tiến lùi, my gạt nước tự ộng, màn hình dẫn ường - nguyên bản Audi, ghế da, sưởi ghế, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my nghe nhạc, hệ thống phun nước èn trước, èn BI-XENON, vành c 19", củ moc, gi ể hàng

Avia 90 SL 4.0 TD
5. Kd: 092002005 800000  199000,-Voln
118 kW (160 PS), odtahov specil, 6 số, 4x4, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện, trợ lực li, ABS, iều hòa hai chiều - AC, dù 1x, cửa sổ iện 2x, gương iện, thiết bị nh lửa, ài bng, củ moc

BMW 318i 1.8 i 16V
6. Kd: 020242002 249000  20000,-Voln
85 kW (115 PS), 4 cửa, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt DSC, iều hòa iện tử, dù 6x, cửa sổ iện 2x, gương iện, ồng hồ iện tử, bo hiệu tiến lùi, sưởi ghế, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, èn XENON, hệ thống phun nước èn trước, vành c 16"

BMW 320d 2.0 D
7. Kd: 110152001 200000  69000,-Voln
100 kW (136 PS), 4 cửa, 5 số, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống chơn ASC, iều hòa iện tử, dù 6x, cửa sổ iện 2x, gương iện, ồng hồ iện tử, tay li a nng, tự ộng chạy, bo hiệu tiến lùi, my gạt nước tự ộng, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài bng

BMW 530d
8. Kd: 070432003 8/2018 233000  139000,-Novinka
160 kW (217 PS), 4 cửa, automat, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most, tem kĩ thuật ến: 8/2018
cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống chơn DTC, iều hòa iện tử, dù 6x, cửa sổ iện 4x, gương iện, handsfree, ồng hồ iện tử, tay li a nng, tự ộng chạy, bo hiệu tiến lùi, my gạt nước tự ộng, màn hình dẫn ường - nguyên bản BMW 16:9, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, èn XENON, hệ thống phun nước èn trước, vành c 18"

Citron Berlingo 1.4 i 16V
9. Kd: 070192006 181000  69000,-Voln
55 kW (75 PS), xe nc cao, rộng, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện, trợ lực li, ABS, iều hòa hai chiều - AC, dù 4x, cửa sổ iện 2x, gương iện, thiết bị nh lửa, ài cùng my ầu ĩa CD, củ moc

Citron C2 1.1 i
10. Kd: 050472006 133000  45000,-Voln
44 kW (60 PS), 3 cửa, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện xoai chiều, trợ lực li, ABS, dù 2x, cửa sổ iện 2x, ồng hồ iện tử, bo hiệu tiến lùi, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD

Citron C5 2.0 HDi
11. Kd: 110922003 207000  55000,-Voln
79 kW (107 PS), 5 cửa, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử hai chiều, dù 8x, cửa sổ iện 4x, gương iện, tự ộng chạy, my gạt nước tự ộng, sưởi khng liên quan, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, vành c 16"

Citron C8 2.0 HDi Automat
12. Kd: 080792004 199000  69000,-Voln
79 kW (107 PS), xe nc cao, rộng, tiptronic, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử hai chiều, dù 8x, cửa sổ iện 4x, gương iện, ồng hồ iện tử, tự ộng chạy, my gạt nước tự ộng, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my nghe nhạc, vành c 15", gi ể hàng

Citron Saxo 1.1 i Chrono
13. Kd: 090172002 68000  29000,-Voln
44 kW (60 PS), 3 cửa, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, iều hòa hai chiều - AC, dù 4x, cửa sổ iện 2x, thiết bị nh lửa, ài cùng my ầu ĩa CD, củ moc

Ford Focus 1.6 i 16V Futura
14. Kd: 120192002 176000  45000,-Voln
74 kW (100 PS), combi, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, iều hòa hai chiều - AC, dù 4x, cửa sổ iện 2x, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, củ moc, gi ể hàng

Ford Focus II 1.6 TDCi
15. Kd: 040902007 2/2018 274000  55000,-Voln
80 kW (109 PS), combi, 5 số, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most, tem kĩ thuật ến: 2/2018
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa hai chiều - AC, dù 6x, cửa sổ iện 2x, gương iện, ồng hồ iện tử, tay li a nng, tự ộng chạy, màn hình dẫn ường - nguyên bản Ford, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD

Ford Galaxy 1.9 TDi
16. Kd: 050022001 211000  69000,-Voln
66 kW (90 PS), xe nc cao, rộng, 6 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện xoai chiều, trợ lực li, ABS, iều hòa hai chiều - AC, dù 4x, cửa sổ iện 2x, sưởi ghế, sưởi knh, thiết bị nh lửa, ài cùng my ầu ĩa CD, củ moc, gi ể hàng

Ford Galaxy 1.9 TDi PD
17. Kd: 040242004 208000  95000,-Voln
96 kW (130 PS), xe nc cao, rộng, 6 số, nhãn hiệu ng k, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử hai chiều, dù 12x, cửa sổ iện 4x, gương iện, tự ộng chạy, bo hiệu tiến lùi, pologhế da, sưởi ghế, sưởi knh, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, củ moc, gi ể hàng

Ford KA 1.3 i
18. Kd: 060102002 97000  25000,-Voln
44 kW (60 PS), 3 cửa, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện xoai chiều, trợ lực li, ABS, iều hòa hai chiều - AC, dù 4x, thiết bị nh lửa, ài cùng my nghe nhạc, vành c 13"

Ford Mondeo 1.8 i 16V Ghia
19. Kd: 090492002 182000  49000,-Voln
81 kW (110 PS), combi, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
cửa iện, trợ lực li, ABS, iều hòa iện tử, dù 8x, ghế iện, cửa sổ iện 4x, gương iện, ồng hồ iện tử, ghế da, sưởi ghế, sưởi knh, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, vành c 16", gi ể hàng

Ford Mondeo 1.8 i 16V Turnier
20. Kd: 020562005 162000  79000,-Voln
92 kW (125 PS), combi, 5 số, chưa ng nhập, mua trả gp c thể, khng bị tai nạn, Most
sổ kĩ thuật, cửa iện, trợ lực li, ABS, hệ thống chống trượt ESP, iều hòa iện tử, dù 6x, ghế iện, cửa sổ iện 4x, gương iện, my gạt nước tự ộng, thiết bị nh lửa, èn sương mù, ài cùng my ầu ĩa CD, vành c 16", củ moc, gi ể hàng
BrusTech technologies 2006-2017
vyberauto.cz
Powerball Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, pedmty, obchod Alkohol tester Lon povleen Drky z vesmru, Drky z lsky masn kesla, mas, relax, levnBrusivo, Elastick brusiva, Brusn houby, Flexopol Hodinky pnsk dmsk iv vysln na internetu, live streaming Silikonov hodinky, silikon hodinky Drky pro mue E cigareta, ellektronick cigareta